Nostot

Räppi teki minusta taiteilijan –vuosi räppityöpajojen ohjaamista Jyväskylän seudun nelkeille

Pilotoin keväällä 2015 Muuramen seitsemälle nelkkiluokalle räpptyöpajamallin. Työpaja muodostui kaksi kertaa kahden oppitunnin mittaiseksi ja sen konkreettisena tavoitteena oli kirjoittaa ja nauhoittaa jokaisen luokan kanssa oma kappale. Muurameen minut pestasi lasten ja nuortenkulttuurin yhteistyöverkosto Kulttuuriaitta, joka on osa Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluita. Onnistunut pilotointi tuotti minulle puolipäivätöitä lukuvuodeksi 2015-2016. Kirjoitin työsopimuksen, jossa tittelini oli taiteilija.

Työnkuvaani kuului räppityöpaja-konseptin kehittäminen, työpajojen aikataulutus yhdessä opettajien kanssa sekä muu yhteydenpito ja tietenkin työpajojen ohjaaminen sekä kappaleiden nauhoitus ja jälkityöt. Jyväskylän seudun kouluissa pyörii Kulttuuriaitan ansiosta Kulttuurikompassimalli, joka tuo joka vuosi oppilaille jonkinlaisen kohtaamisen kulttuurin kanssa. Nelkit tutustuvat sanataiteeseen ja siksi pääsin heille räppityöpajaa vetämään. Räppärinä ja sanataideohjaajana oma lähestymiseni räppiin on sanataidekeskeinen. Siksi myös työpajan sisältö perustui räppäämisen ja rytmisen sovittamisen ympärille.

oravasaarenkoulu
Vein räpin ilosanomaa mm. tyylikkään Oravasaaren koulun nelkeille

Lukuvuonna 2015-2016 ohjasin räppiä lähes 700:lle nelosluokkalaiselle. Työpajoissa valmistui yhteensä 32 kappaletta, joista noin puolet pääsivät osaksi koulujen joulu- tai kevätjuhlia. Sain opettajilta kirjallista palautetta, jonka avulla sain hiottu työpajarungosta saumattoman. Opettajien antaman numeropalautteen keskiarvo oli 9,33 asteikolla 4-10. Työpaja oli todella tervetullut kouluille niin opettajien kuin oppilaiden puolesta. Sain arvokasta palautetta työpajan mielekkyydestä oppilaiden innostuksen ja aktiivisen osallistumisen kautta. Tunsin olevani toivuttua vaihtelua ja virkistystä tuttuun kouluympäristöön. Toisella tapaamiskerralla oppilaat tervehtivät minua nimellä niin ulkona välitunneilla kuin käytävilläkin. Sain myös monet ylävitoset opiskelijoilta. Oppilaiden kautta sain paljon energiaa omaan ohjaustyöhön ja tuoreita ajatuksia taiteelliseen työskentelyyni.

auttaatoisia
Oppilaiden kirjoittamaa palautetta räpin muodossa:)

Luokan valmiin kappaleen kuuntelu toi oppilaille usein yllättyneen ja onnistuneen olon. Onnistumisen tunne ruokki oppilaiden itsevarmuutta ja se olikin itseilmaisun ja ryhmätyötaitojen kehittymisen ohella työpajan tärkeimpiä tavoitteita. Monet lapset eivät uskoneet pystyvänsä räppäämään tai nauhoittamaan omaa kappaletta, mutta lähes kaikki osallistujat kuitenkin uskaltautuivat omassa pienryhmässä kirjoitetun ja harjoitellun säkeistön nauhoittamaan. Kappaleen kirjoittamista edeltäneet lausumisharjoitukset myös auttoivat lähes kaikkia osallistujia sisäistämään rytmistä lausumista. Muutamat opettajat ihmettelivät kuinka levottomimmat pojat halusivat antaa lausumisharjoituksista esimerkkejä muulle luokalle. Keskittymisvaikeuksista kärsineet pojat oppivat hyvin rytmiin kirjoittamista ja pääsivät näyttämään omalle luokallensa kykynsä eivätkä he häiriköineet alkuunkaan muiden osallistumista. Lukuvuoden aikana tapahtui kerran häiriköintiä tekstitasolla. Tämä oli myös ainoa kerta, kun tunsin tarvetta puuttua tekstin sisältöön. Teksti oli toista luokkalaista syrjivää. Muuten ohjasin oppilaiden ilmaisua vain muistuttamalla mahdollisesta omakohtaisesta esittämisestä koulun juhlissa.

Oman haasteensa itseilmaisuun muodosti pienryhmätyöskentely. Säkeistön kirjoitusvaiheessa kaikkia ryhmäläisiä kuunneltiin tasavertaisesti, mutta osaa ryhmäläisistä turhautti se, että he eivät saaneet joitain tiettyjä asioita ryhmän säkeistöön mukaan. Ryhmätyö kuitenkin sujui kompromissien ja pienoisten asiaan kuuluvien valtakahakoiden lomassa hyvin. Kaikki ryhmät saivat omat säkeistönsä kirjoitettua ja nauhoitettua yhdessä. Ryhmätyöskentely oli kaikin puolin onnistunutta, sillä ryhmäläiset pyrkivät osallistamaan vähä-äänisempiä ja hillitsemään yliaktiivisia. Pidän ryhmäkirjoittamista ja -lausumista oppilaille todella opettavaisena kokemuksena vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta. Ryhmätyöskentely oli onnistunutta, sillä kappaleet saatiin nauhoitetuksi ja oppilaat olivat niihin tyytyväisiä.

partaveikko
Kengät sekä parta pääsivät myös mukaan oppilaiden palauteräppiin:)

Oma ohjausvarmuuteni kehittyi huimasti lukuvuoden aikana. Varman otteen myötä oppilaat myös sisäistivät rytmistä kirjoittamista ja lausumista hyvin. Tutun työpajarunkon ansiosta minun oli mahdollista keskittyä tarkasti oppilaisiin. Pystyin rauhassa keskittymään heidän ohjaamiseen, kun tiesin että homma on itselläni hyvin hallussa. Nautin tilanteessa, jossa sain keskittyä kulloisenkin ryhmän ongelmiin rytmin hahmottamisessa. Tätä kautta kartutin omaa tietouttani sovittamisesta ja koin oivalluksia erilaisista tavoista tehdä rytmistä sovittamista. Ohjaus oli todella antoisaa enkä kokenut minkäänlaista leipiintymistä. Oppilaat osaavat yllättää ja siksi välitöntä läsnäoloa vaaditaan ohjaustilanteissa. Jokainen ohjaustilanne on omansa, vaikka työpajarunko samana pysyykin.

Äänenkäytön analysointini myös kehittyi valtavasti kappaleita nauhoittaessa ja oli todella palkitsevaa kuulla, kun oppilaat pystyivät käyttämään rennosti omaa ääntään ja tuomaan näin kappaleen tunnelmaa tukevia sävyjä. Etenkin luokkahengestä kertoneet kappaleet sisälsivät osuvaa me-henkeä niin äänenkäytön – kuin sanallisellakin tasolla. Näiden eheinä kokonaisuuksina onnistuneiden kappaleiden ansiosta saan vielä jälkeenpäinkin hyviä fiiliksiä työpajoista.

tauluteksti
Sanni vakuuttui räppitaidoistani:)

Lukuvuodesta jäi  hyvä maku. Jatkan mielelläni samaisia työtehtäviä ensi vuonna uusien innokkaiden oppilaiden ja yllättävien kohtaamisten parissa.

Esitykset ja työpajat

Räppilähteen palvelut pohjautuvat räppiin ja ihmisten kanssa tekemiseen. Tuotamme osallistavia esityksiä ja työpajoja monenlaisille ryhmille nuorista ikäihmisiin. Voit valita valmiista kokonaisuuksistamme tai tilata juurin sinun tai yhteisösi tilanteeseen suunniteltavan palvelun.

Tällä hetkellä valikoimissa:

Ota rohkeasti yhteyttä ja inspiroidu!

 

Arvokas Elämä -osallistava esitys ikäihmisille

Osallistavassa esityksessä ikäihmiset pääsevät käsittelemään arvokkaina pitämiään asioita ja jakamaan niitä muiden osallistujien kanssa räpin ja sanataiteen keinoin.

Työskentely koostuu rytmisestä lausumisesta ja omien tarinoiden sovittamisesta räp-sanoituksiksi. Yhdessä tekeminen tarjoaa osallistujille virkistystä arkeen, onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Osallistavasta esityksessä perehdytään räp-kirjoittamisen periaatteisiin, tehdään erilaisia lausumisharjoituksia ja kirjoitetaan yhdessä osallistujien tarinoihin pohjautuva räp-teksti, joka myös esitetään ryhmässä. Työskentelyssä käytetään räppitaulukko-menetelmää, jonka avulla räppiä voi helposti hahmottaa ja kirjoittaa itse.

Räppituokiosta jää muistoksi räp-teksti. Osallistujien niin halutessa ryhmän esittämä räppi voidaan myös äänittää ja tuottaa räp-kappaleeksi.

Osallistavan esityksen ohjaa räppäri, sanataideohjaaja Simo Niemisen.

SAMSUNG CSC
Arvokas elämä -räppituokio käynnissä 24.2.2016 Palvelukeskus Väkkärässä